Unmask My City – Serbia-9773

Personal trainer Ivan Tovilović runs while wearing a face mask lit up with current air quality readings in Belgrade’s Ada Ciganlija park. Part of the Unmask My City air pollution campaign, the mask changes colour dynamically according to local air pollution levels, with the colours matching Air Quality Index standards for PM2.5 particulates. Here it glows yellow and orange during a long exposure photo, showing pollution is more double to four-times World Health Organization standards for healthy air. Copyright: Global Call for Climate Action / Greg McNevin

Lični trener, Ivan Tovilović, dok trči u beogradskom parku na Adi Ciganliji, nosi masku preko lica, koja svetli u skladu sa aktuelnim očitavanjima kvaliteta vazduha. U sklopu kampanje protiv zagađenja vazduha, ,,Skini masku mome graduʼʼ (eng. Unmask My City), maska dinamički menja boju u skladu sa lokalnim nivoima zagađenosti vazduha, sa bojama koje odgovaraju standardima indeksa kvaliteta vazduha (eng. air quality index, AQI) za čestice PM2,5. Ovde svetli žuto, tekom dugotrajne ekspozicije, pokazujući da zagađenost dvostruko premašuje standarde za čist vazduh, koje propisuje Svetska zdravstvena organizacija. Autorsko pravo: Globalni poziv za klimatsku akciju / Greg McNevin